+977-1-6635174
Sun - Fri 6:30 A.M- 1:00 P.M
Card image cap

स्वस्तिक कलेजका संचालक समिति सदस्य श्री गोपाल खनाल ज्यु शिक्षा ज्योति पदक २०७९ बाट विभूषित हुनुभएकोमा कलेज परिवार हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछ।

स्वस्तिक कलेजका संचालक समिति सदस्य श्री गोपाल खनाल ज्यु शिक्षा ज्योति पदक २०७९ बाट विभूषित हुनुभएकोमा कलेज परिवार हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछ।

02

Oct-2022
Academics